Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een crisismanager van een GGZ-instelling een megasalaris heeft ontvangen (ingezonden 4 juni 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Megasalaris voor GGZ-manager»?1

Vraag 2

Is het waar dat deze crisismanager 65.000 euro per maand verdiende, wat ruim het dubbele is van het toch al erg hoge zogenaamde maximum dat volgens de salariscode in deze sector is afgesproken?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het kennelijk niet aan de zorgsector zelf over kan worden gelaten om een maximum aan de salarissen te stellen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid de Balkenendenorm als maximum in te stellen voor de zorgsector? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Realiseert u zich dat deze manager een bedrag per maand toucheerde waar 12 psychiatrische patiënten in deze instelling een jaar lang voor verpleegd hadden kunnen worden, en dat dit geld dus niet bij de zorgbehoevenden terecht is gekomen, maar is blijven steken in de top? Wat is uw reactie hierop?

Vraag 6

Hoe gaat u bewerkstelligen dat de volgende manager niet eveneens een dergelijke exorbitant hoge beloning krijgt?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van Miltenburg (VVD), ingezonden 2 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09042).


XNoot
1

De Telegraaf, 1 juni 2010: «Megasalaris voor GGZ-manager».

Naar boven