Vragen van de leden Van der Staaij en Van der Vlies (beiden SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gereserveerde middelen voor palliatieve zorgprojecten (ingezonden 2 juni 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brief van de landelijke netwerk organisatie Palliactief, de Kenniscentra Palliatieve Zorg in Nederland, de Associatie van zelfstandige high care hospices, Agora en het landelijk ondersteuningspunt Palliatieve Zorg over het stopzetten van het gelabelde geld voor palliatieve zorgprojecten?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat het geld voor de palliatieve zorg gelabeld geld is en het dossier palliatieve zorg niet controversieel is verklaard? Waarom is het voor palliatieve zorg gereserveerde bedrag dan toch bevroren?

Vraag 3

Is het waar dat de verplichtingenstop, die eerst was ingesteld tot 1 juni 2010, nu verlengd wordt tot 1 augustus a.s.? Wat is daarvan de reden?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat projecten die voortvloeien uit eerdere projecten nu stagneren (bijvoorbeeld het project vroegsignalering in de 1e lijn, waar al veel gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt), waardoor de kennis en ervaring van de projecten die in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn, verloren dreigen te gaan? Bent u alsnog bereid de daarvoor gereserveerde middelen met terugwerkende kracht beschikbaar te stellen voor de projecten die de palliatieve zorg verbeteren c.q. verder ontwikkelen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie), ingezonden 2 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09032) en het lid Wolbert (PvdA), ingezonden 2 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09041).


XNoot
1

Brief aan het ministerie van VWS en in afschrift aan de vaste Kamercommissie voor VWS d.d. 26 mei 2010.

Naar boven