Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z08851

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een hulpgoederenkonvooi over zee naar Gaza (ingezonden 27 mei 2010).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de zogeheten «Vrijheidsvloot» die over zee onderweg is naar Gaza om humanitaire hulpgoederen af te leveren?1 Hebt u tevens kennis genomen van de aankondiging van Israël dat zij deze vloot de toegang zal blokkeren?2

Vraag 2

Herinnert u zich de situatie met het schip de Spirit of Humanity, dat een gelijke missie als deze vloot had, waarvan de opvarenden zijn gearresteerd en dat door Israël is verjaagd?3

Vraag 3

Bent u in het licht van de langdurige slechte humanitaire situatie van de bevolking van Gaza bereid er bij de Israëlische autoriteiten op aan te dringen de «Vrijheidsvloot» toe te laten tot Gaza?

Vraag 4

Indien het antwoord op vraag 3 ontkennend is, kunt u in dat geval toelichten waarom u Israël de vrije hand geeft in de behandeling van deze situatie en daarom de humanitaire hulp ondergeschikt maakt aan de argumenten dat Israël mag bepalen wie toegang heeft tot Gaza over zee?3

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Peters (GroenLinks), ingezonden 27 mei 2010 (vraagnummer 2010Z08849)


XNoot
1

Gaza Freedom March!, 25 mei 2010: «8 ships with aid, activists head for sealed Gaza» http://gazafreedommarch.org/cms/en/news/View/10-05-25/8_ships_with_aid_activists_head_for_sealed_Gaza.aspx.

XNoot
2

Jerusalem Post, 26 mei 2010: «Fate of Gaza flotilla remains vague» http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=176491

XNoot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3310.