Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over het bericht dat Benno L. geen tbs krijgt (ingezonden 3 mei 2010).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Geen tbs voor Benno L.»?1

Vraag 2

Is het waar dat een psycholoog en psychiater geconcludeerd hebben dat tbs met dwangverpleging niet nodig is?

Vraag 3

Is het waar dat de reden dat tbs met dwangverpleging niet nodig is omdat de kans na een eventuele vrijlating niet heel groot is dat Benno L. zich nog vergrijpt aan meisjes? Deelt het Openbaar Ministerie ook deze conclusie?

Vraag 4

Bent u van mening dat een zwemleraar die misbruik zou hebben gemaakt van 57 zwemschoolleerlingen zich zonder behandeling niet meer zal vergrijpen aan meisjes?


XNoot
1

Telegraaf.nl, 26 april 2010.

Naar boven