Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat slimme meters eenvoudig te hacken zijn (ingezonden 6 april 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ««Smart» utility meters have security holes and can be hacked, expert finds»?1

Vraag 2

Welke technische en procedurele voorzorgen zijn er getroffen om de kans op hacken van de op de Nederlandse markt toegelaten slimme meters te minimaliseren?

Vraag 3

Is uitgesloten dat hackers via de slimme meter de stroomtoevoer naar een gebouw afsluiten, bijvoorbeeld als voorbereiding op een inbraak? Kunt u dit onderbouwen?

Vraag 4

Hoe is de rechtsbescherming van de klanten van energiebedrijven geregeld in geval van manipulatie van slimme meters door derden?

Vraag 5

Is er binnen de huidige wettelijke kaders voor de klant enig risico dat hij opdraait voor (een deel van) de directe en indirecte schade die kan ontstaan ten gevolge van de manipulatie van slimme meters door derden? Zo ja, welk risico?

Vraag 6

Acht u dit risico acceptabel in het licht van het voornemen van de regering om – vroeg of laat – de slimme meters verplicht uit te rollen, waardoor de afnemers van energie opgezadeld worden met risico’s waar ze nooit om gevraagd hebben?


XNoot
1

Associated Press, 26 maart 2010: ««Smart» utility meters have security holes and can be hacked, expert finds»:

http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2010/03/smart_utility_meters_have_secu.html

Naar boven