Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-20002990010240

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2990010240

Vragen van de leden Arib, Bussemaker (beiden PvdA), Schimmel (D66), Weekers (VVD), Van Gent, Rabbae (beiden GroenLinks) en Visser-van Doorn (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert, en de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie over de positie van vrouwen in Marokko. (Ingezonden 20 april 2000)

1

Hebt u kennis genomen van de hervormingsplannen in Marokko waarbij wordt voorgesteld de positie van vrouwen te verbeteren wat betreft scholing en alfabetisering, gezondheidszorg, integratie in de economische ontwikkeling en personen- en familierecht (Moudawana)?

2

Deelt u onze opvatting dat de veranderingen, in het bijzonder ten aanzien van het personen- en familierecht, van directe invloed zijn op de positie van Marokkanen in Nederland en in het bijzonder die van Marokkaanse vrouwen?

3

Deelt u de mening dat in de huidige (rechts)positie van Marokkaanse vrouwen met de hervormingsplannen aanmerkelijke verbetering komt? In hoeverre komt die in lijn te liggen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsmede met het VN-Vrouwenverdrag?

4

Bent u bereid het belang van deze hervormingen voor de emancipatie van de Marokkaanse vrouwen in Nederland te benadrukken en dit standpunt aan de Marokkaanse regering over te brengen?

5

Is in het verleden het personen- en familierecht een belangrijk onderwerp geweest in de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en Nederland? Acht u het moment thans opportuun op het belang van verandering in wetgeving te benadrukken?

6

Bent u bereid om de wenselijkheid van positieverbeteringen van Marokkaanse vrouwen te betrekken bij internationale onderhandelingen en verdragen met Marokko, al dan niet in EU-verband?

7

Wordt in één van de wetswijzigingen voorgesteld de vrouwen de mogelijkheid te bieden zelfstandig een echtscheiding aan te vragen? Bent u het eens met de stelling dat de voorgestelde hervormingen in Marokko een unieke kans bieden om de problemen van duizenden Marokkaanse vrouwen, waarvan velen in Nederland, die niet naar Marokko terug kunnen, op te lossen?

8

Bent u bereid Marokko bij invoering van de hervormingsplannen te ondersteunen met projecthulp en/of steun vanuit de EU in het kader van ontwikkelingssamenwerking?