Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20082070827100

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2070827100

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Justitie, van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. (Ingezonden 8 augustus 2008)

1

Kent u het bericht «Groen Links kamerlid Duyvendak erkent inbraak»?1

2

Is het waar dat dit misdrijf is verjaard? Zo neen, zal de dader hiervoor nog worden vervolgd?

3

Ziet u aanleiding om de schade op de dader te verhalen? Zo neen, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat inbrekers geen lid zouden mogen zijn van de Kamer? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo neen, waarom niet?


XNoot
1

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/1624762/__Kamerlid_brak_in_bij_ministerie__.html