Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-20072060718510

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060718510

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het rapport van Amnesty International over mensenhandel. (Ingezonden 15 juni 2007)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat Amnesty International een rapport over vrouwenhandel heeft gepubliceerd, waarin staat dat Griekenland ernstig tekort schiet in het beschermen van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van mensenhandel?1

2

Deelt u de mening dat de conclusie over Griekenland in dit rapport schokkend is en dat alles in het werk moet worden gesteld om te bewerkstelligen dat Griekenland in het bestrijden van mensen- en vrouwenhandel de bescherming van de slachtoffers een veel grotere rol gaat geven dan nu het geval is, en in ieder geval slachtoffers van mensenhandel ook als zodanig moet gaan erkennen?

3

Bent u bereid de Griekse regering op korte termijn aan te spreken op (het ontbreken van) een vrouwenhandelbeleid, waarin bescherming van de slachtoffers een grote rol speelt?

4

Bent u bereid om ook in Europees verband meer druk uit te oefenen op de Griekse regering om ervoor te zorgen dat de slachtoffers worden beschermd? Zo ja, wanneer en binnen welke termijn denkt u dit te doen?

5

Hebt u kennisgenomen van de kritiek die Amnesty International ook op Nederland heeft geuit, te weten dat slachtoffers van mensenhandel niet correct behandeld worden, mede omdat na de procesgang de tijdelijke verblijfsvergunning weer wordt ingetrokken waardoor slachtoffers opnieuw een gemakkelijke prooi worden voor mensenhandelaren?

6

Deelt u de mening dat vrouwenhandel een vorm van moderne slavernij is en dat dit niet past in een beschaafd Europa? Zo ja, bent u bereid bestrijding van vrouwenhandel hoog op de Europese agenda te zetten?

7

Welke concrete stappen gaat u ondernemen naar aanleiding van de kritiek van Amnesty International op het Nederlandse mensenhandelbeleid?

8

Deelt u de mening dat de bestrijding van vrouwenhandel alleen effectief kan worden bestreden wanneer alle lidstaten bereid zijn actief mee te werken? Zo ja, bent u bereid met uw collega’s van andere lidstaten dit probleem op te pakken en maatregelen in Europees verband te nemen?


XNoot
1

 «Griekenland is laks tegen vrouwenhandel», de Volkskrant 13 juni 2007 resp. «Vrouwen vaak de dupe van strijd tegen mensenhandel», Trouw 13 juni 2007.