Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-20072060709180

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060709180

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Defensie over een Belgisch verbod op wapens met verarmd uranium. (Ingezonden 12 maart 2007)

1

Hebt u kennisgenomen van de beslissing van de commissie van landsverdediging van het Belgisch parlement tot een verbod op het gebruik, de productie en de aanwezigheid op Belgisch grondgebied van wapens met verarmd uranium?1 Bent u bereid de beslissing van het Belgisch parlement als voorbeeld van Nederlands beleid over te nemen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Indien neen, waarom niet?

2

Bent u bereid contact op te nemen met uw Belgische collega om te informeren of de informatie waarover zij beschikken over het effect op de gezondheid van mensen die in aanraking komen met verarmd uranium dezelfde is als die waarover u zelf beschikt?

3

Bent u bereid te streven naar een internationale overeenkomst voor een verbod op wapens met verarmd uranium? Zo ja, op welke wijze wilt u dat nastreven en op welke termijn? Indien neen, waarom niet?


XNoot
1

 Trouw, 8 maart 2007, «België verbiedt wapens met verarmd uranium», en persmededeling Belgische coalitie «Stop uraniumwapens» (http://www.motherearth.org/news/news_nl.php?article=149)