Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-20072060701870

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060701870

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over abortussen onder allochtone tieners en vrouwen. (Ingezonden 23 oktober 2006)

1

Hebt u kennisgenomen van het jaarverslag van de Rutgers Nisso Groep waaruit blijkt dat het aantal abortussen onder allochtone tieners en vrouwen is toegenomen?

2

Wat vindt u van deze ontwikkeling? Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag?

3

Deelt u de mening van de Rutgers Nisso Groep dat betere voorlichting aan allochtone vrouwen en tieners noodzakelijk is om (tiener)zwangerschappen en abortussen te voorkomen? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u daartoe nemen?