Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-20062050603510

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2050603510

Vragen van de leden Van der Sande (VVD) en Verbeet (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over schadelijke stoffen in kunstgrasvelden. (Ingezonden 21 november 2005)

1

Hebt u kennisgenomen van de EU-rapporten en de Zweedse rapporten die stellen dat autobanddeeltjes carcinogene stoffen bevatten?1,2

2

Kunt u aangeven of deze carcinogene en anderszins schadelijke stoffen in gemalen autobanden zitten? Worden gemalen autobanden gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden?

3

Bent u op de hoogte van de voornemens in Italië om instrooimateriaal op basis van gemalen autobanden te weren? Bent u op de hoogte van soortgelijke maatregelen in de gemeente Nijmegen?

4

Hebt u kennisgenomen van het rapport van de Duitse TÜV ten aanzien van huidcontact met rubbers die polynucleaire aromatische koolwaterstoffen bevatten? Kan op basis van het rapport van TÜV worden geconcludeerd dat huidcontact met gemalen autobanddeeltjes op kunstgrassportvelden schadelijk kan zijn voor de gezondheid?

5

Indien u concludeert dat carcinogene en anderszins schadelijke stoffen in autobandmaalsel zitten en dat dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid, welke maatregelen bent u van plan te treffen om autobandmaalsel als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden te weren?


XNoot
1

  http://europa.eu.int/comm/environment/ air/pdf/annex_pah.pdf, http://europa.eu.int/ comm/environment/air/pdf/ pp_pah.pdf

XNoot
2

 Ahlbom, J. & Duus, A. National Chemicals Inspectorate 6/94, National Chemicals Inspectorate & Västa Götaland County Administration.