Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-20042030410200

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2030410200

Vragen van de leden Varela en Nawijn (beiden LPF) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over een Molukse wijk in Sittard welke mogelijk een Nederlands gezin weigert. (Ingezonden 10 maart 2004)

1

Kent u het bericht dat Molukkers in een Sittardse wijk een Nederlands gezin weigeren?1

2

Kent u het bericht dat de Molukkers dreigen met keiharde acties als het Nederlandse gezin er daadwerkelijk zal intrekken?

3

Deelt u de mening dat deze gang van zaken ontoelaatbaar is? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

4

Hoe beoordeelt u het ontstaan van dergelijke wijken die één bevolkingsgroep wil monopoliseren, in het algemeen?

5

Komt dit ook bij andere bevolkingsgroepen voor?

6

Deelt u de mening dat het ontstaan van «ministaatjes» in het algemeen de integratie niet bevordert?


XNoot
1

Algemeen Dagblad, 6 maart jl.