Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z03815

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2010Z03815

Vragen van de leden Brinkman en Graus (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een gemeentesecretaris in Heerlen. (Ingezonden 1 maart 2010)

1

Bent u op de hoogte van het artikel «Links Heerlen betaalt tonnen voor secretaris»?1

2

Deelt u de mening dat het onwenselijk en onacceptabel is dat een extern ingehuurde gemeentesecretaris in 9 maanden tijd 240.000 euro kost? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen, zo nee, waarom vindt u dit niet?

3

Deelt u de mening dat gemeenten die dergelijke exorbitant hoge bedragen uitgeven voor personeelssalarissen, gekort dienen te worden in het Gemeentefonds? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

 www.telegraaf.nl, 26 februari 2010.