Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014CVI nr. A

CVI Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

A VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN J.V. H.O.D.N. B.V. TE V.2 BETREFFENDE FOUTIEVE UITBETALINGEN DOOR DE BELASTINGDIENST

Vastgesteld 3 oktober 2013

Klacht

In zijn hoedanigheid als bewindvoerder doet verzoeker zijn beklag over de Belastingdienst die geen gevolg geeft aan zijn verzoek om de toeslagen op het door hem opgegeven rekeningnummer over de maken.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

Verzoeker is door de Rechtbank in augustus 2011 aangewezen als bewindvoerder van zijn cliënt. Hij heeft de Belastingdienst hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en daarbij een wijziging van het bankrekeningnummer doorgegeven. Omdat een reactie van de Belastingdienst uitbleef, zijn in de maanden daarna nog twee herinneringen de deur uit gegaan, weer zonder resultaat. De fiscale beschikkingen worden niet aan de bewindvoerder geadresseerd en de uitbetalingen vinden nog steeds foutief plaats.

Overwegingen

In zijn reactie zegt de staatssecretaris dat het verzoek van de bewindvoerder tot wijziging van het rekeningnummer door de Belastingdienst is ontvangen en behandeld, maar dat het antwoord abusievelijk is verzonden naar de cliënt, die aangaf met deze wijziging absoluut niet akkoord te kunnen gaan. De staatssecretaris biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat de Belastingdienst om een niet meer te achterhalen reden het beschermingsbewind niet in het bestand heeft opgenomen. Ook meldt hij dat de wijziging van het rekeningnummer inmiddels is verwerkt en dat de zorgtoeslag met ingang van 2012 alsnog aan de bewindvoerder is overgemaakt.

Oordeel van de commissie3

De commissie is van oordeel dat de staatssecretaris terecht zijn excuses heeft aangeboden voor de gang van zaken. Zij gaat ervan uit dat met de beschreven correcties deze kwestie is opgelost.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Van Strien

De griffier van de commissie, Roovers


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: R.R. Ganzevoort (GL), W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD), A.C. Quik-Schuijt (SP),.J.M. Schouwenaar (VVD), G.A. van Strien, (voorzitter) (PVV), J.G. Vlietstra (PvdA) en G. de Vries-Leggedoor (CDA).