Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013CII nr. D

CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»

D MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S.

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen de in de nota «Bestuur in Samenhang» opgenomen voorstellen voor wijziging van de Grondwet inzake de deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en de Commissaris van de Koning, alsmede inzake de hervorming van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

constaterende dat in dat verband blijkbaar niet wordt gedacht aan een algehele herziening van Hoofdstuk 7 van de Grondwet,

van mening dat de wetgever zich rekenschap dient te geven van zijn verantwoordelijkheid de Grondwet aangesloten te houden bij de constitutionele ontwikkelingen, waaronder begrepen de aangepaste wetgeving inzake de inrichting en de werking van het decentraal bestuur,

verzoekt de minister een voorstel te ontwerpen voor een geactualiseerde en meer richtinggevende invulling van Hoofdstuk 7 van de Grondwet en daarbij – naast de al voorgenomen aanpassingen – in ieder geval de volgende elementen te betrekken:

  • a. Een plaatsbepaling van de bestuurlijke hoofdstructuur waaruit het primaat ten opzichte van andere bestuursvormen blijkt;

  • b. Een herijking van de in de artikelen 124 en 125 opgenomen formuleringen die nog verwijzen naar het monistische bestuursmodel;

  • c. De constitutionalisering van het beginsel van de lokale en provinciale autonomie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Engels

Koffeman

Th. de Graaf

Nagel

Holdijk