Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013C nr. E

C Parlementair Onderzoek Privatisering / Verzelfstandiging Overheidsdiensten

E MOTIE VAN HET LID BRÖCKER C.S.

Voorgesteld 13 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat besluitvorming over privatiseren en verzelfstandigen van overheidsdiensten een complexe aangelegenheid is;

overwegende, dat het in het verleden heeft ontbroken aan besliskaders waaraan ambtelijke diensten, bestuurders en parlementariërs houvast kunnen hebben bij het privatiseren en verzelfstandigen van overheidsdiensten;

overwegende, dat de rol van het parlement moet worden versterkt bij het privatiseren en verzelfstandigen van overheidsdiensten;

spreekt uit, dat de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie op hoofdlijnen worden onderschreven;

verzoekt de regering te reageren op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie;

verzoekt de voorzitter van deze Kamer een voorstel te doen hoe te komen tot uitwerkingen van de voorstellen van de parlementaire onderzoekscommissie voor de werkwijze van deze Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bröcker

Koffeman

Postema

Ganzevoort

Ester

Van Boxtel

Flierman

Smaling

Nagel

De Lange

Holdijk