C Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

A BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE PRIVATISERING/VERZELFSTANDIGING OVERHEIDSDIENSTEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2012

De Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten biedt u hierbij het rapport aan van het door haar verrichte onderzoek waartoe zij op 4 oktober 2011 van de Kamer de opdracht heeft gekregen.

De commissie heeft het voorliggende rapport op 2 oktober 2012 vastgesteld.

De voorzitter van de commissie, Kuiper

De griffier van de commissie, Van Oort

De leden van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten.

Van links naar rechts: drs. Gerrit Terpstra, prof. dr. Kees de Lange, dr. Guusje ter Horst, prof. dr. Roel Kuiper (voorzitter), ir. Marijke Vos, mr. Frank de Grave (ondervoorzitter) en dr. Arjan Vliegenthart (ondervoorzitter).

De staf van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten.

Op de eerste rij van links naar rechts: mr. Jasper Boon (casusonderzoeker/stafmedewerker), drs. Bart Stellinga (casusonderzoeker), drs. Ilse Hento (casusonderzoeker) en dr. Mark de Bruiujne (casusonderzoeker). Op de tweede rij van links naar rechts: de heer Peter van Goch (informatiespecialist), drs. Jooske de Sonnaville (casusonderzoeker), Marlieke Heck MSc (casusonderzoeker), drs. Peter van Oort (griffier), mr. Leonoor Russell (stafmedewerker) en prof. dr. Sandra van Thiel (onderzoekscoördinator).

Naar boven