36 426 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 26 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «0,2635 Nm3» vervangen door «0,2533 Nm3».

2. In onderdeel 2 wordt «0,2635 Nm3» vervangen door «0,2533 Nm3».

II

Artikel III, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «0,2467 Nm3» vervangen door «0,1899 Nm3».

2. In onderdeel 2 wordt «0,2467 Nm3» vervangen door «0,1899 Nm3».

III

Artikel IV, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «0,2270 Nm3» vervangen door «0,1266 Nm3».

2. In onderdeel 2 wordt «0,2270 Nm3» vervangen door «0,1266 Nm3».

IV

Artikel V, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «0,2110 Nm3» vervangen door «0,0633 Nm3».

2. In onderdeel 2 wordt «0,2110 Nm3» vervangen door «0,0633 Nm3».

V

Artikel VI, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het eerste lid, onderdeel a, vervalt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot a tot en met c.

2. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. Het tweede lid vervalt.

VI

Aan artikel VI wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderdeel d» vervangen door «onderdeel c».

2. In het tweede lid wordt «onderdeel c» vervangen door «onderdeel b».

3. In het derde lid wordt «onderdeel b» vervangen door «onderdeel a».

4. In het vierde lid vervalt «eerste lid, onderdeel a, en»

Toelichting

Met dit amendement wordt de vrijstelling voor aardgas voor elektriciteitsopwekking in de energiebelasting (hierna: inputvrijstelling) tussen 2025 en 2030 afgebouwd.

Het beperken van de inputvrijstelling zorgt ervoor dat elektriciteit uit wind en zon wordt gestimuleerd. Dit blijkt ook uit de impactanalyse1 uitgevoerd door het kabinet, dit laat zien dat dit leidt tot een snellere ingroei van hernieuwbare elektriciteitsbronnen of opslag. Gekozen is voor een afbouwtraject van 5 jaar omdat de impactstudie laat zien dat een directe afschaffing zal leiden tot, op korte termijn, extra import van elektriciteit uit het buitenland. Het afbouwtraject:

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vrijgestelde aardgas

[Nm3 per KwH]

0.31658

0.2533

0.1899

0.1266

0.0633

0.0000

Het kabinet schrijft in het voorstel dat Denemarken, Finland en Zweden al zulke beperkingen kennen in de inputvrijstelling. Daarnaast schrijft ze dat alle EU-lidstaten voor de uitdaging staan om op lange termijn CO2-neutraliteit te bereiken. Daarom verwacht het kabinet dat ook in andere EU-lidstaten maatregelen worden genomen om de nieuwbouw en revisie van gasgestookte installaties te ontmoedigen. Laten we als Nederland hier een voorbeeld maken, en de inputvrijstelling gaan afschaffen.

De budgettaire opbrengst van de maatregel is € 102 miljoen in 2025, en loopt op richting 2030.

Van Raan


X Noot
1

Berenschot, Impactanalyse afschaffing vrijstelling energiebelasting bij elektriciteitsproductie, 19 sept. 2023 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D37723.

Naar boven