36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Z MOTIE VAN DE LEDEN GEERDINK EN MOONEN

Voorgesteld 12 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat de bij amendement in de Tweede Kamer (36 418, nr. 63) voorgestelde aanpassing van de 30%-regeling opbrengsten oplevert;

  • constaterende dat het voornoemde amendement oproept om deze in te zetten voor de studenten die gestudeerd hebben zonder basisbeurs;

  • constaterende dat het Kabinet aangeeft dat het niet mogelijk is deze studenten op korte termijn te bereiken;

  • constaterende dat de maatregel vanaf 2025 negatief uitwerkt voor kennismigranten die naar Nederland komen;

  • overwegende dat de maatregel negatief uitpakt voor het open karakter van de economie in Nederland, terwijl het toekomstige verdienvermogen van Nederland hiervan afhankelijk is;

  • overwegende dat de maatregelen sectoren raakt die afhankelijk zijn van kennismigranten, waaronder bedrijven in de Tech sector en het hoger onderwijs;

  • verzoekt de regering om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen, en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geerdink

Moonen

Heijnen

Van Rooijen

Baumgarten

Bakker-Klein

Naar boven