36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 84

Voorgesteld 19 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kweekvlees een diervriendelijke en duurzame aanvulling kan zijn op ons voedingspatroon en het de keuzevrijheid van de consument vergroot;

overwegende dat kweekvlees een belangrijke rol kan spelen in de eiwittransitie en het gehele palet aan alternatieve eiwitten;

overwegende dat het verouderde Europese toelatingssysteem een grote drempel vormt om deze Nederlandse innovatie in de supermarkt te krijgen;

overwegende dat Nederlandse bedrijven hierdoor dreigen te vertrekken naar landen als Singapore en de Verenigde Staten, waar kweekvlees wel in de schappen mag liggen;

verzoekt de regering om een kopgroep te vormen met andere vooruitstrevende lidstaten om er bij de nieuwe Europese Commissie op aan te dringen de toelating van alternatieve eiwitten, zoals kweekvlees, op te nemen in hun eerstvolgende werkprogramma,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot

Naar boven