36 392 Kabinetscrisis 2023

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2023

Bijgaand zend ik u afschrift van mijn brief van heden aan Z.M. de Koning, waarin ik het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen heb aangeboden.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven