36 360 Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het financieel beheer bij het Ministerie van Defensie al jaren niet op orde is;

constaterende dat het Ministerie van Defensie jaar in, jaar uit niet in staat is om begroot geld uit te geven en geld blijft doorschuiven naar volgende jaren;

verzoekt de regering de uitzonderingspositie met betrekking tot de eindejaarsmarge van het Ministerie van Defensie voor de reguliere uitgaven op te heffen;

verzoekt de regering alle kasdoorschuiven van het Ministerie van Defensie die meer dan drie opeenvolgende jaren hebben plaatsgevonden ten goede te laten komen aan de algemene middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Naar boven