36 360 Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 3 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2023

Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2022.

Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2022 aan, zoals vastgesteld op 11 mei 2023. De Staat van de rijksverantwoording 2022 bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2022 en de rijkssaldibalans 2022. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. Al onze rapporten vindt u op https://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2022.

De rapportages over de 23 begrotingshoofdstukken en -fondsen sturen wij u separaat toe.

Algemene Rekenkamer

drs. E. (Ewout) Irrgang, wnd. president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

Naar boven