36 360 Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GÜNDOGAN

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inkomen uit arbeid zwaarder wordt belast dan inkomen uit kapitaal;

overwegende dat deze praktijk het tegenovergestelde is van de politieke retoriek waarin wordt gesteld dat werken moet lonen;

overwegende dat de Tweede Kamer aan geloofwaardigheid zal winnen wanneer zij de fiscale praktijk meer in lijn brengt met de politieke retoriek;

spreekt uit dat een fundamentele herziening van de belasting op kapitaalinkomen nodig is om de uitspraak «werken moet lonen» waar te kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gündoğan

Naar boven