36 360 Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitor Brede Welvaart een overzicht biedt van de ontwikkelingen bij de welvaartsthema's «hier en nu», «later» en «elders» en laat zien hoe Nederland presteert op het gebied van de zeventien Sustainable Development Goals;

overwegende dat de demografische ontwikkelingen in Nederland een belangrijke rol spelen bij de welvaart in Nederland;

verzoekt de regering om de demografische ontwikkelingen mee te nemen in de Monitor Brede Welvaart op de verschillende relevante welvaartsthema’s en social development goals,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Naar boven