36 352 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 20 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de UHT de ex-partnerregeling extern inhuurt voor € 19 miljoen, dat daarbovenop mediationtrajecten heeft aanbesteed voor ongeveer 2.500 euro per traject én dat er is aangekondigd dat er nog meer zaken die vallen onder de wet Herste! Toeslagen zullen worden uitgevoerd door externe partijen;

constaterende dat het herstellen van het toeslagenschandaal een verdienmodel is geworden terwijl ouders wachten op compensatie;

van mening dat UHT zelf in staat moet zijn om de wettelijke taken naar behoren uit te voeren;

verzoekt de regering om in principe geen onderdelen van de wet Herstel Toeslagen te

laten uitvoeren door externe partijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven