36 280 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

Ontvangen 23 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, «acht jaar» vervangen door «twaalf jaren».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 104d, eerste lid, «acht jaar» vervangen door «twaalf jaar».

Toelichting

Indiener is van mening dat het strafmaximum voor spionageactiviteiten te laag is gezien de ernst van het feit. Daar komt bij dat de strafmaat bij de overige delicten in de betreffende titel (misdrijven tegen de staat) veel hoger zijn en het voorgestelde strafmaximum daar totaal niet mee in verhouding staat. Om die reden wil de indiener het strafmaximum ophogen van de voorgenomen 8 jaren naar 12 jaren voor de met dit wetsvoorstel voorgestelde strafbaarstellingen van spionageactiviteiten.

Helder

Naar boven