36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het verminderen van het totale energieverbruik.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verminderen van het totale energieverbruik wordt toegevoegd aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds. In de instellingswet wordt nu gestuurd op het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Maar een hogere energie-efficiëntie betekent slechts dat er minder energie wordt verbruikt voor hetzelfde resultaat. Bovendien kan het verminderen van het totale energieverbruik ook op een andere manier worden bereikt dan met technieken in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Er kan bijvoorbeeld worden afgezien van bepaalde activiteiten of productieprocessen.

Teunissen


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

Naar boven