36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het principe «de vervuiler betaalt» een onmisbaar onderdeel is van rechtvaardig klimaatbeleid;

overwegende dat de bestedingen van het Klimaatfonds voor rekening komen van huidige en toekomstige generaties;

verzoekt de regering in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis te creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Naar boven