36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de koopkrachtcrisis zich ook uit in een forse stijging van de dierenartskosten;

constaterende dat uit onderzoek van Kassa blijkt dat maar liefst 34% van de ondervraagden moeite heeft met het betalen van medische kosten voor hun huisdieren;

constaterende dat tot 1998 vaste tarieven bestonden bij de dierenartspraktijken;

verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de prijsontwikkeling in de dierenzorg en de mogelijkheden te bezien om prijsstijgingen te beperken, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2023 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Bromet

Thijssen

Koekkoek

Wassenberg

Graus

Naar boven