36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de woke-ideologie in navolging van het hoger onderwijs ook steeds prominenter in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig is;

constaterende dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs daardoor in contact worden gebracht met een antiwesterse agenda die de samenleving splijt in plaats van verbindt;

van mening dat het onderwijs zich primair moet richten op het overbrengen van kennis en kunde en gevrijwaard moet blijven van welke vorm van activisme dan ook;

spreekt uit dat de woke-ideologie, het daarmee samenhangende identiteitsdenken en de nadruk op lhbti+, gender, ras, kleur en afkomst geen plaats meer mogen hebben in het primair en voortgezet onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders

Naar boven