36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59

Voorgesteld 29 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering in 2023 in lijn met de reguleringsopties die zijn beschreven in het WODC-onderzoek een wetsvoorstel in procedure te brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan, waarbij in elk geval het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, downloaden of gebruiken van deepfaketechnologie of technologie die kan worden ingezet om deepfakes te genereren wordt verboden;

Verzoekt de regering tevens om in dit wetsvoorstel te bezien op welke manier het beïnvloeden van verkiezingen of politieke besluitvorming middels het creëren of verspreiden van desinformatie door middel van deepfakes en AI expliciet strafbaar kan worden gesteld;

En gaat over tot de orde van de dag,

Rajkowski

Ellian

Koekkoek

Bontenbal

Van Ginneken

Ceder

Bouchallikh

Naar boven