36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

AB MOTIE VAN HET LID CRONE C.S.

Voorgesteld 22 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lange langetermijncontracten in de energiesector nauwelijks meer worden aangeboden;

constaterende dat mensen daardoor met de grote onzekerheid van variabele contracten en dito tarieven en kosten worden geconfronteerd;

constaterende dat ook in andere landen allerlei vormen van vaste contracten bestaan, met verschillende vormen van bescherming door overheidstoezicht daarop;

verzoekt het kabinet er alles aan te doen, samen met de toezichthouder ACM en in overleg met de energieleveranciers, dat er langetermijncontracten kunnen worden aangeboden en het parlement uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Crone

Karimi

Raven

Van Apeldoorn

Naar boven