36 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 65% van het aangekondigde investeringspakket voor mobiliteit landt in de Randstad;

van mening dat het openbaar vervoer in de regio zowel kwalitatief als kwantitatief achterblijft;

verzoekt de regering om een groter deel van het investeringspakket voor toekomstige infrastructuur te reserveren voor het oplossen van knelpunten in bestaande ov-infrastructuur in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

De Hoop

Naar boven