36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de btw op boodschappen op 0% te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven