36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 3.29g als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «voordat twee boekjaren zijn verstreken» vervangen door «voordat vier boekjaren zijn verstreken».

2. In het tweede lid wordt «in het daaropvolgende boekjaar» vervangen door «in de drie daaropvolgende boekjaren».

Toelichting

Dit amendement maakt het voor aanbieders van VOD-diensten mogelijk om de investeringsverplichting te spreiden over vier jaar, in plaats van twee jaar. Indiener is van mening dat het beoogde effect van de invoering van een investeringsverplichting vooral is om hoogwaardig Nederlands cultureel audiovisueel product te stimuleren. Het maken van een hoogwaardige film of serie, ongeacht het genre, vergt een flinke investering voor aanbieders van VOD-diensten. Het amendement beoogt deze investeringen aantrekkelijker te maken doordat een hoge investering in één jaar kan worden gespreid over vier jaar voor het voldoen aan de investeringsverplichting. Indiener verwacht dat door dit amendement meer langetermijninvesteringen worden gedaan in hoogwaardige producties, en minder jaarlijkse investeringen in producties van lagere kwaliteit.

Van Strien

Naar boven