36 100 Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S.

Voorgesteld 9 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 3.10 Comptabiliteitswet is vastgelegd dat de Minister van Financiën zelf de regels vaststelt voor de rapporteringsnormen van fouten en onzekerheden in de verantwoording;

overwegende dat het juist in de rede ligt dat de Staten-Generaal de rapporteringstolerantiegrens van de rijksrekening vaststellen;

verzoekt de regering een rapporteringstolerantiegrens van 1% voor de rijksrekening vast te leggen in de rijksbegrotingsvoorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sneller

Inge van Dijk

Heinen

Naar boven