36 045 Situatie in de Oekraïne

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 28 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Poetins agressie het belang onderstreept van een krijgsmacht die samen met bondgenoten de drie grondwettelijke taken kan uitvoeren;

overwegende dat binnen NAVO-verband is afgesproken minimaal 2% van het bnp aan Defensie te besteden en nauwe militaire samenwerkingspartner Duitsland hieraan gaat voldoen;

verzoekt het kabinet te bezien wat er op korte termijn nodig en mogelijk is om de al voorziene toename van het Defensiebudget eerder te laten plaatsvinden en te onderzoeken of er meer kan worden geïnvesteerd in de defensiesamenwerking met NAVO en Europese partners;

verzoekt het kabinet naar manieren te zoeken om nog deze kabinetsperiode structureel extra te investeren in Defensie, zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Brekelmans

Agnes Mulder

Ceder

Van der Staaij

Piri

Klaver

Koekkoek

Eppink

Omtzigt

Naar boven