35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt haar Presidium te onderzoeken of Kamerleden die mede namens een andere fractie spreken, een deel van de spreektijd kunnen gebruiken van de fractie namens welke zij spreken, en de Kamer daarover voor de zomer te informeren, zodat samenwerking en efficiënt debatteren worden gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Naar boven