35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat afsplitsers geen beloning hoeven te krijgen voor afsplitsen, maar niet als een tweederangs Kamerlid hun werk moeten doen;

verzoekt het Presidium met een voorstel te komen op het gebied van spreektijden, ondersteuning en vaste lidmaatschappen van commissies die hen in staat stellen hun wetgevende en controlerende wet goed uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Ephraim

Segers

Simons

Van der Plas

Naar boven