35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN SEGERS

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vloeken en vulgaire taal niet thuishoren in de Tweede Kamer;

verzoekt het Presidium ervoor te zorgen dat vloeken en vulgaire taal niet in de Handelingen van de Tweede Kamer opgenomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Segers

Naar boven