35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inflatie van het instrument motie zo veel mogelijk moet worden voorkomen;

verzoekt het Presidium voorafgaand aan het debat mee te delen welk aantal moties per lid als uitgangspunt geldt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Naar boven