35 984 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat De Vaandeldrager na aanschaf in alle twaalf provincies te zien zal zijn;

verzoekt de regering om voor deze tournee voor elke Nederlander een gratis toegangskaart beschikbaar te stellen, zodat eenieder de kans krijgt om dit werk in zijn of haar eigen woonprovincie te bewonderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Naar boven