35 929 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 28 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voorschrijft dat beleidsvoorstellen moeten worden voorzien van een toelichting bij de doelen van beleid,

constaterende dat dit leidt tot betere evaluaties,

overwegende de wet aanpassing fiscale regeling aandelenopties als doel heeft om de drempel voor start-ups en scale-ups te verlagen om aandelenoptierechten als loon te verstrekken,

verzoekt de regering na 3 jaren na inwerkingtreding een reflectietoets uit te voeren,

Verzoekt de regering in de evaluatie een onderscheid te maken tussen start-ups en scaleups enerzijds en grotere bedrijven anderzijds die gebruik maken van de regeling,

verzoekt de regering in de evaluatie bij de weging van de effectiviteit van de wet expliciet te kijken naar het gebruik van start-ups en scale-ups,

en gaat over tot de orde van de dag.

Romke de Jong

Naar boven