35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN CEDER EN KUIK

Ontvangen 23 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Het commercieel seksueel uitbuiten van kinderen komt nog altijd op grote schaal voor en maakt miljoenen slachtoffers. De regering heeft het Fonds Bestrijding Kinderprostitutie opgericht, maar trekt hier in 2022 slechts 2,5 miljoen euro voor uit. Daarom wordt met dit amendement beoogd hier ook volgend jaar 5 miljoen euro voor uit te trekken. Dekking wordt gevonden binnen artikel 3 Sociale vooruitgang in het nog niet verplichte deel van de bijdragen aan enkele internationale organisaties.

Ceder Kuik

Naar boven