35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 22 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 4.1 Humanitaire noodhulp met 30 miljoen euro verhoogd. De dekking hiervoor wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven in artikel 1.

Jasper van Dijk

Naar boven