35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 141 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Naar boven