35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2021

Op dinsdag 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer mij verzocht om, samen met de heer J.W. Remkes, als informateur de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie (Kamerstuk 35 788, nr. 59). Ik heb aangegeven hiertoe bereid te zijn.

Gedurende de periode dat ik informateur ben, worden mijn taken waargenomen door Staatssecretaris A.D. Wiersma, conform het Besluit van 26 oktober 2017, houdende de vervangingsregeling bij tijdelijke afwezigheid van een Minister.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven