35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN TJEERD DE GROOT EN BOSWIJK

Voorgesteld 19 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet inzet op geïntegreerde gewasbescherming;

overwegende dat de aanpak in het kader van de reductie van het gebruik van antibiotica succesvol is geweest;

overwegende dat de impact op milieu omlaag kan en dat hiervoor ook praktische instrumenten op bedrijfsniveau in ontwikkeling zijn;

verzoekt de regering om samen met de sector, analoog aan deze aanpak, tot onafhankelijke registratie te komen van het gebruik van gewasbescherming en de milieu-impact van het gebruik in het teeltplan, en vanuit daar een benchmark te ontwikkelen voor individuele telers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot

Boswijk

Naar boven