35 925 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 24 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het is nu 9 jaar na de aardbeving bij Huizinge. Minister Kamp beloofde in 2017 dat de versterkingsoperatie binnen 5 jaar gereed zou zijn. Maar op dit moment is slechts 8% van de woningen versterkt. 92% van de gedupeerden wacht nog. Een crisisaanpak, zoals o.a. voorgesteld door de toezichthouder SODM, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman, blijft uit. In plaats daarvan worden gedupeerden nog steeds vermorzeld onder de wanstaltige bureaucratie die de overheid heeft opgetuigd.

In 2022 gaat er € 1 miljard euro naar Groningen dat wordt ingezet om eindelijk een crisisaanpak te bewerkstelligen die er voor zorgt dat gedupeerden allemaal rechtvaardig gecompenseerd worden en een veilig huis krijgen. Ook worden onterecht afgewezen of te laag beoordeelde schades alsnog uitgekeerd.

De dekking vindt voor een half miljard plaats via bij het Belastingplan ingediende amendementen voor het aanpassen van de bankenbelasting en een half miljard door het afschaffen van de innovatiebox.

Beckerman


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven